Poštovní schránky

Poštovní schránky
Rychlé hledání:
Rychlý filtr:
akce novinka výprodej


Jak jste na tom s poštovní schránkou?
zatím nemám 517
mám rozbitou, nefunkční 321
splňuje účel, postačuje 226
můžu se pochlubit, pěkná 129

Bezpečností dveře

Autoklíče

Trezory a schranky


Poštovní schránka
Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře, lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.
Jiří Wolker

Nerezová ocel - typy a jejich vlastnostiDRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI


Nerezová ocel je obecný název pro všechny druhy oceli, které nepodléhají korozi, neboli

jinými slovy ty druhy oceli, které jsou odolné oxidaci. Jejich standardizace je vyjádřena

v různých mezinárodních normách: ASTM, DIN, UNE, Afnor, atd.

Tento typ oceli nepotřebuje speciální druh povrchové úpravy. Chemické složení materiálu

není korozívní. Je zde tak zvaná pasivní vrstva na povrchu, která se neustále obnovuje a

zabraňuje korozi.

Ocel je odolná oxidaci díky vlastnostem, které jsou dány příměsí prvku jako jsou: chrom, nikl

a molybden. Pokud je příměsí jen chrom (minimálně 13%), který způsobí vytvoření ochranné

vrstvy (pasivní vrstvy), jedná se o jednoduchou legovanou chromovou ocel. Jednoduchá

chromová ocel má omezenou odolnost a není vhodná pro některé účely. Další známou

skupinou je austenitická ocel, která má jako základní příměs 18% chrómu a 8 -18% niklu.

Oceli mají různá číselná značení, která jsou stanovena dle poměru příměsí ušlechtilých kovů.

Např. W.NR.14301 odpovídá standardizované AISI - 304 známé jako V2A nebo 18/8, či ocel

dle ČSN 17.240 („kuchyňská nerez. ocel pro výrobu nádobí“).

Austenitická ocel je značně odolnější než běžná chromová ocel, a to i při nízkých teplotách.

Nicméně, jsou zde limity odolnosti, které je nutné brát v úvahu. Austenitické oceli jsou

nepochybně nejdůležitější skupinou mezi nerezovými typy oceli, a proto je důležité uvést

jejich vlastnosti a charakteristiky:

nejsou magnetické – nemají magnetickou přitažlivost, ale mohou být částečně

zmagnetizovány

mají dobré mechanické vlastnosti, které jsou velmi užitečné pro stavbu a pro díly,

které jsou velmi namáhané

nezakalí se při tepelné úpravě. Lze je zakalit jen speciálním postupem.

odolné vůči korozi. To je bezpochyby jejich nejvíce známá vlastnost. Snadno se

pokryjí pasivní vrstvou, která vytvoří jejich odolnost proti korozi.


Chemické složení nejpoužívanější nerezové oceli

Druhy a složení austenitické oceli (AISI)

(AISI) ČSN Uhlík Chrom Nikl Mangan Molybden Fosfor Síra Křemík

AISI - 304 doporučuje se pro venkovní bazény a sladkou vodu

AISI – 316 doporučuje se pro vnitřní bazény a slanou vodu

Nerezové oceli jsou chrómové slitiny se železem obsahující 12 až 30 % chrómu, až 30 % niklu nebo do 24 % manganu při určitém množství molybdenu, křemíku, mědi, titanu, niobu,, dusíku apod., avšak v množství nejvýše jen několika procent. Chróm zajišťuje pasivitu těchto slitin a je proto rozhodujícím prvkem pro dosažení odolnosti k celkové korozi.
Nerezové oceli jsou v některých prostředích náchylné k místním druhům koroze (bodová, štěrbinová, mezikrystalová nebo korozní praskání). Ty však mohou být vyloučeny vhodným výběrem oceli pro dané podmínky.
Ačkoliv chróm, nikl, mangan a další slitinové prvky jsou v nerezových ocelích v poměrně velkém množství, je základním prvkem stále železo a jeho slitina s uhlíkem, tzn.ocel.

Nerezové oceli rozdělujeme podle jejich chemického složení a struktury do těchto základních skupin:

 • martenzitické (kalitelné)
 • feritické
 • austenitické
 • austeniticko-feritické (duplexní)

Martenzitické
Korozní odolnost je nízká. Mohou nalézt použití ve styku s kyselinou dusičnou, boritou, octovou, benzoovou, olejovou, pikrovou, s uhličitany, s dusičnany a s louhy. Se stoupající teplotou však jejich odolnost klesá. Odolnost proti atmosférické korozi je dostatečná jen ve velmi čistém ovzduší.

Feritické
Jsou magnetické a dostatečně tažné. Vyšší obsah chrómu zvyšuje jejich korozní odolnost, která je v oxidačních prostředích vyšší než u martenzitických ocelí. Uplatnění je v chemickém průmyslu, v prostředí kyseliny dusičné, v dopravě, vzduchotechnice, architektuře. V některých průmyslových atmosférách však nevyhovují. Nevhodné jsou ve svařovaných konstrukcích.

Austenitické
Mají ze všech základních tříd nejvyšší korozní odolnost, kterou lze zvyšovat přidáním molybdenu a mědi. Významnou vlastností je tažnost a houževnatost. Za účelem získání různých vlastností se základní složení upravuje přidáním dalších prvků s cílem zvýšení:

 • celkové korozní odolnosti (chróm, molybden, měď, křemík, nikl)
 • mechanických vlastností (dusík)
 • obrobitelnosti (síra, selen, fosfor, olovo, měď)
 • odolnosti proti praskavosti svarů (mangan)
 • odolnosti proti bodové a štěrbinové korozi (molybden, křemík, dusík)
 • odolností proti koroznímu praskání (omezení obsahu fosforu, arzenu,antimonu)
 • pevnosti při tečení (molybden, titan, niob, bór)
 • žáruvzdornosti (chróm, hliník, křemík, nikl)

Austeniticko-feritické (duplexní)
Jsou odvozeny od klasických austenitických ocelí zvýšením obsahu chrómu a snížením obsahu niklu. Oceli pak mají některé speciální vlastnosti. Svařování je náročnější